1
2
3

ANBI

Stichting PlaySpace
RSIN nummer: 816965687

Postadres:
Stichting PlaySpace
Postbus 2560
3800 GC Amersfoort
Nederland

De doelstelling Stichting PlaySpace

Stichting PlaySpace heeft als doel de leefomgeving in de sloppenwijken van Buenos Aires, Argentinië, te verbeteren door het bouwen van speelfaciliteiten voor kinderen.

Het beleidsplan in hoofdlijnen

Stichting PlaySpace werft haar gelden volledig door middel van donaties. Onze donateurs zijn voornamelijk particulieren en bedrijven in zowel Nederland als Argentinië. Het bestuur van Stichting PlaySpace beheert het vermogen. Significante uitgaven moeten door het voltallig bestuur formeel vooraf worden goedgekeurd. Stichting PlaySpace besteedt haar gelden direct aan de projecten die zij ondersteunt in Argentinië. Deze projecten zijn altijd een samenwerking met lokale (gemeentelijke en provinciale) overheden, zowel voor wat betreft de aansturing en uitvoering als voor de financiering. Stichting PlaySpace heeft een lokaal team, onder leiding van architect dr. Flavio Janches. Hij is direct en actief bij alle PlaySpace projecten betrokken. Op die manier bewaakt Stichting PlaySpace de voortgang en waarborgt zij een goede besteding van de gelden. Stichting PlaySpace heeft geen betaalde werknemers: alle vrijwilligers werken zonder enige vergoeding.

De bestuurders

Ton Wortel: voorzitter
Raymond de Looze: penningmeester

Beloningsbeleid

Geen van de bestuurders of andere vrijwilligers van Stichting PlaySpace ontvangen enige vorm van financiële beloning voor de werkzaamheden die voor Stichting PlaySpace worden verricht. Stichting PlaySpace heeft geen werknemers, enkel vrijwilligers.

Financiële verantwoording

Binnenkort worden de verschillende boekjaren van Stichting PlaySpace gepubliceerd op de website.