1
2
3

Wat doet PlaySpace?

De kinderen in de sloppenwijken van Buenos Aires, Argentinië, leven in een sociaal erbarmelijke en onveilige situatie. De infrastructuur ter plaatse is dramatisch slecht. Maar daar wordt door de lokale gemeenten hard aan gewerkt. Er blijft echter nog voldoende werk te verzetten.

Stichting PlaySpace heeft zich ten doel gesteld om kinderen in sloppenwijken een betere toekomst te bieden. Te beginnen in de sloppenwijken van Buenos Aires, zoals Villa Tranquila in de deelgemeente Avellaneda. Dit is gedaan door het aanleggen van een netwerk van speelruimten waar kinderen veilig kunnen spelen. De bewoners en hun kinderen worden intensief betrokken bij het bedenken en het realiseren van de speelplaatsen. Dit is een unieke manier om projecten te realiseren, waarvan de oorsprong zelfs is te vinden in Nederland.

Hoe het begon

De Argentijnse architect Flavio Janchez laat in februari 2006 de deplorabele situatie in Villa Tranquila zien aan een groep Nederlanders. Samen richten zij de stichting op met het hierboven beschreven doel: de PlaySpace Foundation.

Werkwijze

Het initiatief voor netwerken van speelruimten kwam van een onderzoek uit Nederland, naar een stedenbouwkundige ontwerpstrategie voor speelplaatsen. Deze strategie bereikt dat speelplaatsen zijn gericht op de lokale situatie in een wijk. Dit model is bijvoorbeeld in Rotterdam ook toegepast. Door participatie van alle bewoners, kinderen én volwassen, is de bereidheid om de speelplaatsen te bezoeken erg hoog.

Doorgaans worden op speelplaatsen zomaar een aantal speeltoestellen neergezet. Met de ontwerpstrategie van Stichting PlaySpace wordt de lokale bevolking betrokken in het ontwerp, de bouw en het gebruik van de speelruimten. Er wordt eerst nagedacht over waar er een speelruimte moet komen, wat er geplaatst moet worden en hoe deze op een veilige wijze kan worden ingericht. De speelplaats wordt uiteindelijk vormgegeven en bedacht, mede door de bewoners en kinderen uit de sloppenwijk. Plaatselijke vaklieden bouwen de speelplaatsen. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid voor de bewoners en kinderen uiteraard het meest optimaal.

De bewoners uit de omgeving zijn betrokken bij de bouw en hebben er zelf het meeste profijt van, aangezien de speelplekken dichtbij hun woningen zijn. In de keuze voor de toestellen wordt gekeken naar de verschillende leeftijden van de kinderen die komen spelen. Ouders kunnen verzekerd zijn van een veilige en schone speelplek voor hun kinderen. Door meer veiligheid en minder rommel neemt de criminaliteit ook af, waar kinderen makkelijk mee in aanraking kunnen komen. Naast speelplekken worden ook faciliteiten gerealiseerd waar kinderen zich verder kunnen ontwikkelen voor een betere toekomst. Je kunt hierbij denken aan bibliotheken, opvangcentra en activiteitencentra.